top of page
Image by National Cancer Institute

Proje adı:

TÜBİTAK-1001/123K434 “Kim Kazanıyor, Kim Kaybediyor? Türkiye’den Almanya’ya Göç Eden Sağlık Çalışanı Profesyonellerin Göç Dinamikleri ve Geri Dönüş Eğilimleri Üzerine Bir Araştırma”,

Proje destekçisi kuruluş:

Proje ekibinin üniversite ve kurumları:

Haber ve gelişmeler

  • Proje ekibi, Almanya'daki ilgili resmi kurumlar ve kuruluşlarla iletişime geçti. Bu kurumlar arasında, özellikle ilgili Federal Bakanlıklar (İçişleri Bakanlığı, İşçi ve Sosyal İşler Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, vb.) ve Almanya Federal Tabipler Birliği (BAEK) yer alıyor. Amacımız proje süresince daha fazla kurum ve kişi ile iletişime geçmek ve proje için sağlıklı sonuçlar elde etmekir. Bu kapsamda, Almanya Federal Tabipler Birliği (BAEK) ve İçişleri ve Yurttaşlık Bakanlığı (BMI) tarafından projemize destek olacak faydalı bilgiler ve iletişim çabamıza olumlu yanıtlar aldık. Ayrıca, Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı (BMAS) I5 Referatı'ndan da projemizin sonuçları ile yakından ilgilendiklerine ilişkin dönüşler aldık. Projemiz, bu kurumlarla ve diğer ilgili taraflarla daha fazla olumlu adım atmayı umuyor ve yardımları için içtenlikle teşekkür ediyoruz.

  • Türk Tabipler Birliği (TTB) ve Türk Dişkekimleri Birliği (TDB),​ Türkiye’den Almanya’ya göç eden hekimlerin göç dinamikleri ve geri dönüş eğilimleri ile ilgili görüş, değerlendirme, tespit ve politika önerileri hakkında proje ekibinin görüşme isteğini kabul etmiş ve katkı yapabileceklerini belirtmişlerdir. 

  • Essen Belediye Meclisi SPD Grubu Uyum ve Sosyal Politikalar Sözcüsü, Türkiye ve Uyum Araştırmaları Merkezi Vakfında araştırmacı olarak görev yapan Caner Aver, Almanya'da yürütmekte olduğu araştırma ve sağlık çalışanlarının göç eğilimi hakkında tespitlerini ve ön bulgularını  proje ekibimizle paylaşmış ve değerli katkılar yapmıştır. 

  • Potsdam Üniversitesinde doktora sonrası araştırmacı olarak görev yapan Dr. İlker Cörüt, Türkiye'de ve Almanya'da hekimlere ilişkin yaptığı araştırmalar ve planladığı çalışmalar hakkında proje ekibine önemli bilgiler vermiş, deneyim ve gözlemlerini paylaşmıştır. 

  • Sağlık uzmanlarının göçü ve dil eğitimleri konusunda Almanya’da faaliyet gösteren ve kâr amacı gütmeyen Tıp Meslekleri Akademisi’nde çalışan Dr. Atilla Vurgun, Türkiye’den Almanya’ya gerçekleşen hekim göçüne ilişkin  gözlem, araştırma ve çalışmaları hakkında önemli ve değerli görüş ve bilgilerini proje ekibiyle  paylaşmıştır. 
    Tıp Meslekleri Akademisi'ne (brmi – Akademie für Heilberufe) ilişkin bilgi almak ve iletişim kurmak için tıklayınız: https://www.brmi-akademie.de/ 

bottom of page